Description

Chrysler & Mitsubishi, Interior Trim Retainer, White Nylon. Chrysler Arrow, Colt & Other Japanese Models. Mitsubishi # MS-480003

Units Per Pkg: 25