Description

GM, Specialty Rivets, Split-Type Rivets Aluminum Rivet – Aluminum Mandel, Diameter 5/32 Inch, Grip Range 0.040 – 0.275 Inch, Flange Diameter 0.325 Inch. GM 1993-On. GM # 12531204

Units Per Pkg: 25